Pracownia Spektroskopii w Podczerwieni i Ramana

Stanowisko spektroskopii w podczerwieni – NICOLET 6700 Thermo Scientific

Wyposażenie:

 • detektory DTGS i MCT (chłodzony azotem)   
 • spektrometr z optyką niehigroskopijną, rejestrujący widma w zakresie 10 000 ÷ 400 cm-1  
 • przystawki odbiciowe, transmisyjne i cele gazowe
 • przystawka do badania proszków i próbek stałych
 • próżniowa komora wysokotemperaturowa   

Stanowisko mikroskopii ramanowskiej – DXR Raman Microscope
Thermo Scientific

Wyposażenie:

 • mikroskop optyczny do światła odbitego OLYMPUS z obiektywami 10x, 20x 50x i 100x
 • siatkowy spektrometr ramanowski – DXR - z układem konfokalnym dla rozproszonego promieniowania laserowego
 • lasery o długości fali 780 i 532 nm
 • system rejestracji: punktowy i skanujący (tryb liniowy i powierzchniowy)

Zakres wykonywanych analiz:

 • rejestracja widm ramanowskich próbek w różnej postaci,
 • rejestracja widm ramanowskich inkluzji wewnątrz litych, przeźroczystych próbek,
 • punktowa, liniowa i powierzchniowa rejestracja widm,
 • warstwowa, powierzchniowa rejestracja widm - obrazowanie 3D,