Projekty

Wybrane projekty badawcze realizowane w laboratorium:

Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie, prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda, 2020-2023

Czas otwarcia Iapetusa i tego konsekwencje dla zrozumienia rozpadu Rodinii i ewolucji Baltiki (IAPETUS), dr inż. Jarosław Majka, prof. AGH, 2020-2022, NCN (OPUS)

Hydrotalkitowe kompozyty mineralne otrzymane poprzez transformację wybranych minerałów jako hybrydowe sorbenty do usuwania anionów z wodnych roztworów wieloskładnikowych, dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. AGH, 2018-2022, NCN

Modyfikowane montmorillonity jako sorbenty ditlenku węgla oraz jako: sorbenty mineralne, ziemie odbarwiające i kompozyty organo-mineralne, prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski, 2018-2021, NCN

Technologia oczyszczania środowisk wodnych skażonych formami anionowymi pierwiastków z wykorzystaniem funkcjonalizowanych sorbentów kaolinitowych, dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. AGH, 2017-2020, NCBiR

Subdukcja kaledońska wzdłuż brzegu baltoskandyjskiego (CALSUB), dr inż. Jarosław Majka, prof. AGH, 2015-2020, NCN (SONATA BIS)

Ku zrozumieniu neoproterozoicznej tektoniki w Arktyce - czy południowo-zachodni Svalbard i terran Pearya tworzyly kiedyś jedną całość? (NAC), dr inż. Jarosław Majka, prof. AGH, 2015-2019, NCN (OPUS)

Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów o budowie warstwowej, dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. AGH, 2015-2018, NCN

Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewniczej, prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda, 2014-2017, NCBiR

Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych, prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda, 2011-2014, NCBiR