Projekty

Wybrane projekty badawcze realizowane w laboratorium:

 • Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewniczej, dr hab. inż. Tomasz Bajda, 2014-2017, NCBiR.

  Głównym celem projektu było opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu obróbki metalurgicznego żeliwa obejmującego operacje: odsiarczanie, sferoidyzację lub wermikularyzację i jej modyfikację w reaktorze umieszczonym w formie odlewniczej, w celu wytworzenia odlewów o wysokiej jakości. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano nową metodę i udoskonalono żeliwo, wykorzystujące reaktor, w formie odlewniczej. Reaktor może być użyty do udoskonalenia wydajności żeliwa w piecu elektrycznym lub żeliwiaku. W przypadku użycia żeliwa w procesie elektrycznym, w wyniku zastosowania komory reakcyjnej (reaktora), nie ma problemu z uzyskaniem odlewów o wysokiej jakości z grafitem sferoidalnym lub wermikularyzowanym.
  Pozytywny wynik wykonanych prac pozwolił na opanowanie metody produkcji reaktorów, a następnie uruchomienie eksperymentalnego stanowiska pracy w zakładzie PEDMO w Tychach. Dwie odlewnie, KAW-MET, Orłów koło Przemyśla i Odlewni "DRAWSKI" S.A. uczestniczyły również w pracach rozwojowych w ramach projektu jako członkowie konsorcjum projektowego. Zastosowanie nowej metody w odlewniach pozwoli zmniejszyć emisję dużej ilości szkodliwych gazów uwalnianych do atmosfery w wyniku bezproduktywnego utleniania magnezu tlenem z powietrza, a także wyeliminować efekty świetlne powodowane przez magnez utlenianie

 

 • Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych, dr hab. inż. Tomasz Bajda, 2011-2014, NCBiR

  Celem projektu była synteza zeolitów z popiołu lotnego, a następnie jego modyfikacja w celu wytworzenia nowego sorbentu - organo-zeolitu. Sorbent ten jest selektywny względem substancji ropopochodnych. Zaproponowano technologię taniej produkcji, szerokiego zastosowania i pełnego wykorzystania zużytego sorbentu. Zużyty sorbent został wykorzystany jako składnik lekkiego kruszywa stosowanego do produkcji betonu konstrukcyjnego izolacyjnego. Proponowane kompleksowe rozwiązanie obejmuje wykorzystanie popiołu lotnego, zastosowanie znanej i stosunkowo taniej metody syntezy zeolitów oraz modyfikację sorbentu przy użyciu środków powierzchniowo czynnych.
  Jak wskazują przeprowadzone analizy, nowy produkt będzie atrakcyjny cenowo w porównaniu z materiałami obecnie wykorzystywanymi do tego celu. Przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności i rozszerzenia asortymentu produktów na rynku sorbentów mineralnych.

 

 • „Modyfikowane montmorillonity jako sorbenty ditlenku węgla oraz jako: sorbenty mineralne, ziemie odbarwiające i kompozyty organo-mineralne" – kierownik prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski (Narodowe Centrum Nauki)