Strona główna

O nas

Wydziałowe Laboratorium Badań, Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych (WLBFSTiG) jest jednostką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W skład Wydziałowego Laboratorium wchodzi 5 pracowni:

  • Pracowania Elektronowej Mikroskopii Skaningowej,
  • Pracowania Rentgenograficzna i Fluorescencji Rentgenowskiej,
  • Pracowania Badań Uziarnienia i Cech Teksturalnych,
  • Pracowania Analizy Termicznej,
  • Pracowania Spektroskopii w Podczerwieni i Ramana.

Jak do nas trafić

Wydziałowe Laboratorium Badań Fazowych Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych znajduje się w gmachu głównym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przy alei Mickiewicza 30 w Krakowie.

Pracowania Lokalizacja
Pracowania Rentgenograficzna i Fluorescencji Rentgenowskiej A0, niski parter, 030/3
Pracowania Badań Uziarnienia i Cech Teksturalnych A0, niski parter, 030/2
Pracowania Analizy Termicznej A0, niski parter,   022
Pracowania Spektroskopii w Podczerwieni i Ramana A0, niski parter, 030/1
Pracowania Elektronowej Mikroskopii Skaningowej A0, niski parter, 08/2

Formularz kontaktowy