Pracownia Analizy Termicznej

Stanowisko do analizy termicznej z analizą produktów gazowych

STA 449 F3 Jupiter Netzsch sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym QMS 403 C Aelos i spektrometrem FTIR Bruker Tensor 27 z układem do analizy gazów.

System jednocześnie rejestruje sygnały DTA lub DSC, TG oraz widma QMS i w podczerwieni podczas ogrzewania próbki ze stałą, zadaną,  prędkością.

Możliwości:

Komputerowy system akwizycji parametrów pomiarowych pozwala na uzyskanie zmiennych w czasie lub zależnych od temperatury funkcji:

  • DTA, TG i DTG  - tryb DTA/TG (klasyczna analiza termiczna)
  • DSC, TG i DTG  - tryb DSC/TG (różnicowa kalorymetria skaningowa)
  • wielkości sygnałów prądowych, proporcjonalnych do ilości wydzielanych gazowych produktów rozkładu termicznego próbki – QMS
  • intensywności odpowiednich pasm z widm FTIR
  • pomiary w atmosferze przepływającego powietrza, gazów obojętnych i w próżni

 

FTIR Bruker Tensor 27

STA 449 F3 Jupiter Netzsch i QMS 403 C Aelos