Pracownia Elektronowej Mikroskopii Skaningowej

Mikroskop FEI Quanta 200 FEG

Wyposażenie:

 • źródło elektronów z gorącą emisją polową FEG
 • tryb zmiennej próżni HV, LV i ESEM
 • krzemowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych BSE
 • detektor elektronów wtórnych SE
 • spektrometr EDS
 • fotopowielaczowy detektor katodoluminescencji CL i BSE
 • detektory BSE i SE do pracy w trybach niskiej próżni

Wyposażenie dodatkowe:

 • dedykowana SEM napylarka próżniowa do C i Au

Zakres wykonywanych analiz:

 • obserwacja powierzchni substancji mineralnych i syntetycznych w różnych trybach próżni i z wykorzystaniem odpowiednich detektorów: SE, BSE, CL
 • analiza, jakościowa i ilościowa, pierwiastków w mikroobszarze (EDXS) (analiza punktowa, liniowy i powierzchniowy rozkład koncentracji)
 • obserwacje katodoluminescencyjne